Przestrzenie Publiczne

Kamienica Misjonarska w Lublinie

projekt: Otoczenie kamienicy przy ul. Misjonarskiej w Lublinie

zakres: koncepcja zagospodarowania terenu, projekt wykonawczy;

komunikacja piesza, mała architektura, zieleń urządzona,

data: 2011

Kontakt

Anna Jesiołowska-Sadura
Pejzaże
Pracownia Architektury Krajobrazu

biuro@pracowniapejzaze.pl
tel. 506 245 806

ul. Cichockiego 10/36
24-100 Puławy


Projekt i realizacja: